Group Tour Operators ~ Groeptoer Operateurs

Menu

Welcome to Stargate International

Stargate International has an interesting history. The company was founded by Johan Steyn during the eighties with its offices  based in Cape Town operating as Tafelberg Tours.  The venture opened its doors in 1982 mainly specializing in trips to the Holy Land. The list of destinations spread to other parts of the world,  to such an extent that it was decided to  establish Stargate International  to meet the high demand  for scuba diving and other sports tours. Stargate functioned independently and in  1998, Tafelberg Tours was incorporated into the Stargate International operation with their offices located at  the Johannesburg International Airport.  

Today, Stargate International is a well established company  in the travel industry. The core business is Israel, and through our well established relations with  International service providers,  we also serve International clientelle from abroad  for local tours within South Africa. With a network of  offices in Israel, France, Hungary, Italy, the Philippines, Thailand, China,  Russia and South America, we are a competitive wholesale travel provider. 

We are proud of reputable tour leaders, whom for many  years have been leading groups to Israel and other  destinations through our company.   We have the  experience ... we have the expertise ... but above all, we have a passion for our product - quality tours to Israel, Turkey, Greece, Europe, Scandinavia,  South America, USA & Canada, the Far East and the rest of the world! 

Stargate would like to be your partner ... contact us today 
for that  trip of a lifetime!

Welkom by Stargate International

Stargate International het ‘n interessante geskiedenis wat eintlik reeds in die tagtigerjare sy ankers in die Kaap as Tafelberg Toere gegooi het. Tafelberg Toere is in 1982 deur Johan Steyn gestig en het hoofsaaklik in reise na die Heilige Land gespesialiseer. Die lys van bestemmings na ander  wêrelddele het egter uitgebrei … tot só ‘n mate dat daar besluit is om Stargate International op die been te bring om in die groot aanvraag na duik- en ander sporttoere te voorsien. Stargate het onafhanklik gefunksioneer en in 1998 is Tafelberg by die Stargate International onderneming ingelyf om vanuit hul kantore op die Johannesburg Internasionale Lughawe ‘n persoonlike diens te lewer.

Vandag is Stargate International ‘n maatskappy wat sy plek in die reisbedryf vol staan. Die hartklop vandie besigheid is Israel, en deur ons wêreldwye verbintenis met die Internasionale diensleweraars, het ons ook ‘n onderneming wat passasiers vanuit die buiteland na Suid Afrika bring. Met die netwerk van kantore in Israel, Frankryk, Italië, die Filippyne, Thailand, Rusland en Suid Amerika is ons ‘n kompeterende groothandel diensverskaffer.

Ons is trots op vooraanstaande toerleiers wat vir baie jare groeptoere na Israel en ander bestemmings deur ons  maatskappy onderneem.  Ons het die ervaring … ons het die kundigheid … maar bowenal het ons ‘n passie vir ons produk – gehalte toere na Israel, Turkye, Griekeland, Europa, Skandinawië, Suid Amerika, V.S.A. & Kanada, die Verre Ooste en die res  van die wêreld!

Stargate wil graag u vennoot na die buiteland wees … kontak ons vandag nog vir daardie toer van ‘n leeftyd!